Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Anneli Frelin är vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande samt biträdande vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer. Tillsammans med Jan Grannäs leder hon även forskargruppen Research On Learning Environments, ROLE.