Utbildningsmiljö, lärmiljö, rumsliga dimensioner och teori, didaktisk teori, lärares arbete, professionalism och professionalitet, särskilt den relationella dimensionen, lärares ledarskap, policy, skolutveckling, lärares demokratiarbete och andra frågor kopplade till social rättvisa.