Anställning:

2018 — Professor i didaktik
2011 — 2018 Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2009 — 2010 Universitetsadjunkt i Didaktik, Uppsala Universitet
2004 — 2009 Doktorand i Didaktik Uppsala Universitet
2004 Amanuens i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1992 — 2003 Lärare år 3-7, Gävle kommun
1990 — 1992 Lärare år 4-6, Sigtuna kommun

Utbildning:

2014 Docent i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 FD i Didaktik, Uppsala Universitet
2005 FM i Pedagogik, Högskolan i Gävle
2004 FK i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1990 Mellanstadielärarexamen, Högskolan i Gävle-Sandviken

Erhållna forskningsmedel:

2023
Projekt (ledare): Nya koncept för morgondagens lärmiljöer. KKS (8 MKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG, Wesley Imms, Univ of Melbourne, Lekolar och Fagerhult.

2022
Projekt (delat ledarskap): Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer, del 2. Stockholms stad/Ifous (186 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG, samt Stockholms stad.

Projekt: Var vårdas kunskapen? Centrum för Vårdens Arkitektur (220 TKR) Samarbete med Jan Grannäs, HiG, och Chalmers.

2021
Projekt: Skapade sociala värden i skolbyggnader. Överbryggande av kunskapsgapet mellan forskning och tillämpning Vinnova (2,1 MKR) samarbete med Jan Grannäs, Tengbom arkitekter, Huddinge kommun och Huddinge Samhällsfastigheter.

Projekt: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Delstudie 2 FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (600 TKR) samarbete med Jan Grannäs, Lena O Magnusson och Annika Elm, HiG.

Projekt (delat ledarskap): Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer. Ifous/Stockholms stad (211 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2020
Projekt: En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering. Energimyndigheten (sammanlagt 3,4 MKR) samarbete med KTH och Sweco.

Projekt: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Delstudie 1 FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (320 TKR) samarbete med Jan Grannäs, Lena O Magnusson och Annika Elm, HiG.

2019
Projekt (delat ledarskap): Forskningsstudie om lärmiljöer – Bobergsskolan och Skapaskolan. FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (700 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

Projekt: CoReD - Collaborative Re-design with Schools. ERASMUS+ (sammanlagt 2,9 MKR) samarbete med Newcastle University, University of Iceland, University of Coimbre, Free University of Bozen/Bolzano, Aarhus Universitet och Jan Grannäs, HiG.

Projekt (delat ledarskap): Multifunktionshus Södra Hemlingby. Gavlefastigheter (420 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2018
Projekt: IFOUS fokuserar Bygga skola. IFOUS (sammanlagt 1,1 MKR) samarbete med Suzanne de Laval, Arkitekturanalys och Jan Grannäs, HiG.

2017
Nätverksbidrag: From design to practice. School environments from a Nordic Perspective. Vetenskapsrådet (Dnr 2017-00079, sammanlagt 434 TKR), samarbete med University of Iceland, Umeå Universitet, Oslo Universitet och Aarhus Universitet.

Projekt: Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Vinnova, (dnr 2017-02146, sammanlagt 5 MKR), samarbete med RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls kommun och Jan Grannäs, HiG.

2015
Projekt (delat ledarskap): Hur byggs en hållbar utbildningsmiljö. Rektors strategiska medel för pilotstudie, Högskolan i Gävle (550 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2013
Planeringsbidrag: för forskningsprojekt i didaktik, Grants Office, Högskolan i Gävle (100 TKR), samarbete med Jan Grannäs och Silvia Edling, HiG.
Inbjudan av gästforskare: Rektors forskningsmedel (medsökande), Högskolan i Gävle, inbjudan av gästforskare Silvia Edling (625 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

Projekt: Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 120292, 2,1 MKR) samarbete med Göran Fransson och Jan Grannäs, HiG.

2012
Projekt (ledare): Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 110145, 2 MKR) medfinansiär Högskolan i Gävle, samarbete med Jan Grannäs, HiG.

Projekt: ”Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Finansiär: Vetenskapsrådet (dnr 721-2011-5993, sammanlagt 4,5 MKR), medfinansiär Högskolan i Gävle, samarbete med Göran Fransson, HiG och fyra forskare vid Linnéuniversitetet.

Uppdrag:

Inbjuden talare/presentation:

2023

 • Expert meeting, CEB & European Investment Bank, Helsingfors, 15 november
 • Kunskapsseminarium 2023, Chalmers, 9 november
 • Fritidsbiennalen, Högskolan i Gävle, 27 april

2022

 • SKR Webbsändning Morgondagens lärmiljöer, 5 september
 • Rektorsutbildning, Mittuniversitetet, 8 april
 • SKR Branschdagar, 18 maj
 • Stockholms stad, 16 juni
 • SKR Webbsändning, 5 september

2021

 • Riksdagsledamotsbesök, 13 december
 • Utbildningsradion UR, 7 oktober[1]
 • RucX, 24 september
 • Forum Bygga Skola, 19 maj
 • SKRs branschdagar, 12 maj
 • Skolriksdagen, 27 april

2020

 • Nationellt skolchefsnätverk, 2 november
 • Morgondagens lärmiljöer, Ministerbesök, HiG, 28 oktober
 • Kunskapssamtal, Handledarutbildning, Åbo akademi[2]
 • Framtidsspaning, Skolhusgruppen, Stockholm, 18 maj

2019

 • RucX Summit 2019, Gävle konserthus, 29 november
 • Skolhusgruppen, Stockholm, 27 november
 • Innovationsdag, SKL, Gävle Innovation Hub, 4 oktober
 • Gavlefastigheters entreprenörs- och konsultkväll, 15 maj
 • Handledarseminarium, Helsingfors universitet, 9 maj
 • Ecological approaches to researching educational environments. Learning Environments Public Forum, Melbourne, Australien, 16 april
 • Framtidens skol- och förskolemiljöer, Stockholm, 26 mars samt 14 oktober

2018

 • Transitions18 conference, Köpenhamn, 16 oktober

2017

 • Skolforum, Stockholm, 31 oktober (UR samt Lärarnas Yrkesetiska Råd)
 • SPSM, Lycksele, 15 augusti
 • Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 7 april
 • Ljusdals kommun, Ljusdal, 23 februari

2016

 • Högskolan i Dalarna, högre seminariet i Utbildningsvetenskap, 26 oktober
 • Bok- och Biblioteksmässan (UR, Liber samt HiG), Göteborg, 21-22 september
 • Intervju, Lärlabbet student (UR), sänt hösten -16, samt på UR play
 • Högskolan Kristianstad, högre seminariet, 1 juni
 • Unga Klara/Folkteatern Gävleborg/UR: Gävle, 27 april, Stockholm, 28 april
 • Södertörns högskola, Lärarutbildningens högre seminarium, Huddinge, 26 april
 • Classroom Management SIG Business Meeting, AERA: Washington D.C., 9 april
 • AFA Försäkring, Regionala dagar: Växjö, 3 mars, Örebro, 21 april, Östersund, 21 april, Stockholm, 17 maj
 • HiG-seniorerna, 9 februari

2015

 • AFA Försäkring, Regionala dagar: Borlänge, 23 september, Umeå, 15 oktober; Malmö, 10 november, Göteborg, 1 december
 • Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 8 oktober
 • Bok- och biblioteksmässan (AFA), Göteborg, 24 september
 • Utbildningsministerns dialogmöte, Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola, Gävle, 18 september
 • Gävle kommun, utbildningsdagar, 13-14 augusti
 • Kollegial handledning och synligt lärande, konferens, Stockholm, 5 maj
 • En bok, en författare. Intervju om boken Lyhörda lärare. UR-program (sänt i Kunskapskanalen, 9 mars, samt på SVT Play)[3]
 • Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 13 mars

2014

 • Lärarförbundet Karlstad, 14 oktober
 • Lärarförbundet Jönköping, 8 oktober
 • Tammerfors Universitet, högre seminariet, 16 september
 • Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 9 maj
 • Örebro universitet, högre seminariet, 3 mars
 • BRIS-seminarium, Stockholm, 11 februari
 • HiG-seniorerna, Gävle, 4 februari

2013

 • Regionalt UtvecklingsCentrum, X-län, 28 oktober
 • Linköpings universitet, Kollegium för skolforskning, 23 oktober
 • Lärarmötet: Tema relationer. Inspelad intervju, Lärarförbundet, september

2012

 • Södertörns högskola, högre seminariet, Huddinge, 5 mars

2011

 • Lärardagarna 2011, Stockholm, 21 juni
 • Göteborgs Universitet, IDPP, högre seminariet, 19 maj
 • Rikskonferens, IV/Introduktionsprogrammen, Eskilstuna, 4 maj
 • Rikskonferens, Aktuell forskning för skolan, Stockholm, 8 feb
 • Arbetskonferens, Lärarnas yrkesetiska råd, 2 feb

2010

 • Linnéuniversitetet, Kalmar, högre seminariet, 18 nov
 • Linnéuniversitetet, Kalmar, föreläsning för lärarutbildare, 18 nov
 • Skolforum, Nationell mässa för lärare, Stockholm, 1 nov
 • Mälardalens Högskola, Eskilstuna, högre seminariet, 20 september
 • Högskolan i Kristianstad, högre seminariet, 17 september
 • Institutionen för Didaktik, Uppsala Universitet, 21 juni
 • Regionalt Utvecklings Centrum, Uppsala Universitet, En dag om Lärarutbildningen, 2 juni

Reviewuppdrag:

2024

 • Education Sciences

2023

 • Pedagogy Culture & Society

2022

 • Pedagogisk forskning i Sverige

2021

 • Teaching and Teacher Education
 • Educare
 • AERA Annual Meeting 2022

2020

 • Teaching and Teacher Education
 • European Educational Research Journal

2019

 • Teaching and Teacher Education
 • Springer (edited book)
 • Pedagogisk forskning i Sverige
 • Journal of Curriculum Studies
 • AERA Annual Meeting 2020

2018

 • ISATT conference 2019
 • ISATT book: Teaching Search and Research
 • Teaching and Teacher Education
 • Nordic Studies in Education
 • AERA Annual Meeting 2019

2017

 • ISATT conference 2017

2016

 • Educational Theory
 • Teaching and Teacher Education
 • AERA Annual Meeting 2017

2015

 • Teaching and Teacher Education
 • AERA Annual Meeting 2016

2014

 • AERA Annual Meeting 2015

2013

 • Teaching and Teacher Education
 • Journal of Educational Change

2012

 • Teaching and Teacher Education
 • AERA Annual Meeting 2013

2011

 • Journal of Curriculum Studies
 • Nordic Studies in Education
 • AERA Annual Meeting 2012

2010

 • Journal of Curriculum Studies

2009

 • Nordisk Pedagogik

Externa expertuppdrag:

2022

 • University of Melbourne (promotion case)
 • Granskare, masterprogram i didaktik, Mälardalens unviersitet.

2021

 • Netherlands Initiative for Education Research (review research proposal)
 • University of Melbourne (promotion case)

2019

 • Redaktionsmedlem, Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

2018

 • Internationell referensperson, projektet Early career teachers’ professional agency across four European countries, Academy of Finland.
 • University of Iceland (promotion case).
 • Medlem i Editorial Board, International Journal of Curriculum and Social Justice.

2016

 • Israel Science Foundation (review research proposal).

2014

 • Medlem i Advisory Board, OSU-project, Participatory planning project to support the sustainable development of both learning environment and culture of the Teacher Training School of University of Tampere. Tammerfors Universitet, Research director: Tiina Soini.

2013

 • Ordförande i Nomination Committee, SIG (Special Interest Group) Lives of Teachers, AERA.

Interna uppdrag:

2020-25

 • Vetenskaplig ledare, Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

2021

 • Lärarrepresentant, Utbildningsrådet masterprogrammet i Utbildningsvetenskap.

2020

 • Programledare, bitr. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer.

2015-2020

 • Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG

2019

 • Medlem i projektgrupp, Granskning av grundlärarprogrammet.

2018

 • Medlem i projektgrupp, Forskarutbildningsrättsansökan i pedagogiskt arbete.
 • Medlem i projektgrupp, Revidering av Högskolans anställningsordning.
 • Remisshandläggare, Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17.

2016-2018

 • Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

2017

 • Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

2016

 • Representant för didaktikämnet, Granskningsgrupp för antagning av fyra doktorander i Utbildningsvetenskap.
 • Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

2015

 • Representant för akademin, arbetsgrupp, samverkan med Gävle kommun.

2014

 • Projektledare, Utvecklingsprojekt: Utveckling av tredje forskningsprofil med bas i pedagogik/didaktik, HiG.
 • Representant för akademin, ledamot i anställningsnämnden, HiG.

2013

 • Medlem i gruppen för examensrättsansökan, Masterprogram i forskningsbaserad pedagogisk utveckling.

2011

 • Medlem i gruppen för examensrättsansökan lärarutbildning för Grundlärare 4-6.

2010

 • Medlem i referensgrupper, examensrättsansökan lärarprogram, Utb.vet. kärnan, samt Ledarskap, Uppsala Universitet.

2009

 • Representant för institutionen, Nätverk för utbildningsledning, UU.
 • Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2008

 • Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2004–2008

 • Doktorandrepr. i Utbildningsvetenskapliga fakultetens Rekryteringsgrupp UU.


[1] https://urplay.se/program/225434-ur-samtiden-forskardagarna-vid-hogskolan-i-gavle-hosten-2021-morgondagens-larmiljoer Länk till annan webbplats.

[2] Länkar Första delen; https://youtu.be/kbzfm9j2XMA Länk till annan webbplats. Andra delen; https://youtu.be/WiV84xHSoUQ Länk till annan webbplats.

[3] http://www.ur.se/Produkter/187680-En-bok-en-forfattare-Lyhorda-larare Länk till annan webbplats.