Föreläser, examinerar och handleder på lärarprogrammet, masterprogrammet i utbildningsvetenskap, forskarutbildning i didaktik samt fortbildning. Medverkar i forskarutbildning på andra lärosäten i rollen läsare på manus, opponent och betygsnämndsledamot.

Undervisning inom högskola/universitet:

Handledare, doktorand

Anna Sjölin, Didaktik, huvudhandledare. Beräknad disputation 2025.

Boni Wozolek, Curriculum & Instruction, Kent State University, Ohio, USA. Biträdande handledare/medlem i Dissertation Committee. Disputerade 22 juni 2015.

Opponent på avhandling

2022 Anne Knock, Education, University of Melbourne, External examiner, 2022.

2022 Stina Gårlin, Karlstads Universitet.

2020 Bodil Hovaldt Bøjer, visual design, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Köpenhamn, Danmark

2019 Henrik Lindqvist, Linköpings Universitet

2018 Helena Colliander, Linköpings Universitet

2015 Ilona Rinne, Göteborgs Universitet.

Opponent på licentiatuppsats

2017 Ulrika Larsdotter Bodin, didaktik, Mälardalens Högskola, 2017.

Ledamot i betygsnämnd, disputation

2021 Ulf Jederlund, Stockholms Universitet.

2020 Lisa Isenström, pedagogik, Örebro Universitet

2018 Pernilla Kallberg, Mälardalens högskola

2015 Marita Cronqvist, pedagogiskt arbete, Göteborgs Universitet (Högskolan i Borås).

Diskutand på avhandlingsmanus

2018 Pernilla Kallberg, didaktik, avhandlingsseminarium (slutsem), Mälardalens Högskola.

2017 Nils Kirsten, didaktik, avhandlingsseminarium (50% manus), Uppsala Universitet.

2016 Eva-Lena Erixon, pedagogik, avhandlingsseminarium (slutsem.), Högskolan Dalarna.

2015 Pernilla Kallberg, didaktik, licentiatseminarium (90% manus), Mälardalens Högskola.

2014 Sören Högberg, pedagogik, avhandlingsseminarium (50% manus), Örebro Universitet.

Undervisning på grund- och avancerad nivå

2024
Kursansvarig för kursen Didaktisk forskning, 7,5 hp, forskarutbildningsnivå.

Kursansvarig för kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare och föreläsare i kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå (fristående kurs och programkurs).

Examinator i kurserna Examensarbete i didaktik, 15 hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5hp, avancerad nivå.

2023
Kursansvarig för kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare och föreläsare i kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå (fristående kurs och programkurs).

Handledare i kurserna Examensarbete för magisterexamen i utbildningsvetenskap, 15 hp, avancerad nivå, Examensarbete för masterexamen i utbildningsvetenskap, 30 hp, avancerad nivå.

Examinator i kurserna Examensarbete i didaktik, 15 hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5hp, avancerad nivå, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp.

2022
Kursansvarig för kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare och föreläsare i kursen Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå (fristående kurs och programkurs).

Examinator i kurserna Examensarbete i didaktik, 15 hp, avancerad nivå, ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5hp, avancerad nivå, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp,

2021
Kursansvarig för kursen Verksamhetsutveckling i ett utbildningsmiljöperspektiv, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare och föreläsare i kursen Att utveckla lärmiljöer – teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare i kurserna Utbildningsvetenskap som forskningsfält, 15 hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5 hp, avancerad nivå.

Examinator i kurserna Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5 hp, avancerad nivå, Skolan i samhället, 7,5 hp, Ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp, Ämnesdidaktik, 75, hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp.

2020
Kursansvarig för kurserna Teori och metod för masterexamen, 15 hp, avancerad nivå, Verksamhetsutveckling i ett utbildningsmiljöperspektiv, 7,5 hp avancerad nivå,.

Lärare och föreläsare i kurserna Att utveckla lärmiljöer – teori och praktik, 7,5 hp, avancerad nivå.

Lärare i kurserna Utbildningsvetenskap som forskningsfält, 15 hp, avancerad nivå, Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5hp, avancerad nivå.

Examinator i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Ledarskap (inkl. VFU) KPU, 15 hp.

Handledare i kursen Examensarbete inom förskollärarprogrammet, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

2019
Kursansvarig för kurserna Verksamhetsutveckling i ett utbildningsmiljöperspektiv, avancerad nivå, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp.

Lärare och föreläsare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Ledarskap (inkl. VFU) KPU, 15 hp.

Handledare i kurserna Examensarbete inom förskollärar- och grundlärarprogrammen, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

Gästföreläsare i kurserna EDUC 144, Foundations of American Education och EDUC 250, Early Development and Intervention – studies of children from birth to age 8, (University of Scranton, Pennsylvania, USA).

2018
Kursansvarig för kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kursen Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp, Ämnesdidaktik inkl. VFU, 15 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv F-3, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 4-6, 7,5 hp samt Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem, 7,5 hp.

Handledare i kurserna Examensarbete inom förskollärar- och grundlärarprogrammen, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

Lärare i kursen Utbildningsvetenskap som forskningsfält, avancerad nivå, 15 hp.

Lärare och föreläsare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

2017
Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Lärare i kurserna Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv F-3, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 4-6, 7,5 hp samt Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, och Ledarskap KPU, 15 hp.

2016
Gästföreläsare i kurserna EDUC 313, General Methods and Planning, och EDUC 144, Foundations of American Education, (University of Scranton, Pennsylvania, USA).

Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kurserna Didaktik D, avancerad nivå, 15 hp, Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 15 hp (2 arbeten) och Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 30 hp (3 arbeten).

Lärare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för lärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp.

2015
Kursansvarig för kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp. (1 arbete)

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp.

Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Vetenskapsteori, forskningsmetodik och utvecklingsarbete för yrkeslärare, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp.

2014
Examinator i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket inkl. VFU, 15 hp, Vetenskapsteori och forskningsmetod, 5 hp, Vetenskapliga teorier och metoder inom utbildningsvetenskap och forskning inkl. VFU, 15 hp, Vetenskapliga förhållningssätt, 6 hp, Ämnesdidaktik, KPU, inkl. VFU, 15 hp

Föreläsare i kurserna Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Läraren och lärandet, 15 hp, avancerad nivå, Skolans organisatoriska och historiska bakgrund, 7,5 hp, Ämnesdidaktik, KPU, inkl. VFU, 15 hp

Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, delkurs 2, 7,5 hp, avancerad nivå (Örebro Universitet)

2013
Föreläsare i kursen Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (Örebro Universitet)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp

Föreläsare i kursen Ledarskap för lärande, 13,5 hp

2012
Gästföreläsare i kursen CI 67007, Critical Reflections in Curriculum and Instruction, avancerad nivå, (Kent State University, Ohio, USA)

Gästföreläsare i kurserna EDUC 346, Social Studies for PreK-4, EDUC 250 och Early development and intervention, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp, (2 arbeten)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 30 hp, avancerad nivå (2 arbeten)

2011[1]
Gästföreläsare i kurserna EDUC 501, Educational Psychology, avancerad nivå och EDUC 346, Social Studies for PreK-4, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Handledare, Examensarbete 15 hp inom magisterprogrammet i Utbildning och undervisning, avancerad nivå (Uppsala Universitet) (1 arbete)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 30 hp, avancerad nivå (1 arbete)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 15 hp, (3 arbeten)

Delkursansvarig och lärare, Ledarskap för lärande 13,5 hp, inom AU 2

Delkursansvarig och lärare, De yngre barnens läs- och skriverövrande 7,5 hp

Lärare i kursen The Swedish Education System, 7,5 hp, inom ERASMUS

Examinator, Skolan som stöd för utsatta barn/ungdomar 15 hp

Delkursansvarig, lärare och handledare (1 arbete) i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik, avancerad nivå (Uppsala Universitet)

Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)

2010[2]
Handledare examensarbeten, lärarprogrammet (Högskolan i Gävle) (5 arbeten)

Seminarieledare och betygsättande lärare, Perspektiv på läraryrket 15 hp, inom AU 1 (Högskolan i Gävle)

Delkursansvarig, lärare och handledare i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik, avancerad nivå (4 arbeten)

Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik, avancerad nivå (sammanlagt ca 45 studenter)

Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3

Föreläsare i Skolverkskursen Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv

Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)

Handledare för två examensarbeten inom Lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)

2009
Delkursansvarig, lärare och handledare i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik, avancerad nivå (ca 50 studenter i kursen, handlett 3 arbeten)

Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik, avancerad nivå (35 studenter i kursen)

Föreläsare i kursen Historiska perspektiv på specialpedagogik

Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3

2008
Handledare C-uppsatser inom Lärarprogrammet (2 arbeten)

Betygsättande lärare ca 10 VFU-besök inom Examenskursen

2007
Betygsättande lärare 5 VFU-besök inom Examenskursen

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp inom AUO 1

Handledare för C-uppsatser inom Lärarprogrammet (UU: 1, HiG: 3 arbeten)

2006
Handledare för C-uppsatser inom Lärarprogrammet (HiG, 2 arbeten)

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom AUO 1

Betygsättande lärare ca 20 VFU-besök inom Examenskursen

2005
Betygsättande lärare i kursen Examensarbeten 5 p

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisning i ett samhällsperspektiv 5 p,

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom Lärares arbete A

Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Att utveckla arbetslag 5p inom uppdragsutbildningen NEBUS

Betygsättande lärare ca 30 VFU-besök inom Examenskursen

2004
Lärare och admin. i kursen Ledarskap och lärande 10 p inom AU2 (Högskolan i Gävle)

[1] 2011- : vid Högskolan i Gävle om inget annat anges.

[2] 2004-2010: vid Uppsala Universitet om inget annat anges