Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

 

Aktuell forskning

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

Läs mer om projektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag Länk till annan webbplats.