Anställning

2018 – 100% Lektor i Didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle

2012-2018 studierektor 40 %, för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborg universitet

2016-2017 studierektor 10 %, för Mastersprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborg universitet

2008- 2018 Lektor vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborg universitet

2005-2007 Vikarierande lektor, Göteborg universitet

2002-2005 Doktorandanställning i pedagogik, Göteborg universitet

1984-2002 Fritidspedagog på fritidshem och skola

Utbildning

2015 - Docent i Barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet

2005 – Filosofie Doktor i Pedagogik vid Göteborgs universitet

1999-2005 Doktorand i pedagogik, Göteborg universitet

1981-1983 Fritidspedagog, Högskolan i Jönköping