Jag har tidigare arbetat vid Göteborgs universitet och där undervisat i såväl fristående kurser i pedagogik som inom allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen. Under senare år har jag främst undervisat inom Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem där jag bland annat fungerar som kursledare, föreläsare, handledare och studierektor. Jag har även arbetat som kursledare, handledare och föreläsare på kurser på avancerad nivå inom mastersprogram riktat till Barn- och ungdomsvetenskap samt som föreläsare i forskarutbildningen inom Pedagogiskt arbete. Vid Högskolan i Gävle undervisar jag inom Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, förskollärarutbildningen samt i masterskursen Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Undervisning inom högskola/universitet (på forskarnivå)

Handledare, doktorand

2013 – 2017 biträdande handledare till Catarina Andishmand (disputerade 13 oktober 2017) Göteborgs universitet

Opponent på avhandling

2018 – Linnea Holmberg Stockholm universitet

Opponent på licentiatuppsats

2018 - Magnus Jansson Linköping universitet

2018 - Kristina Jonsson Mälardalens högskola

Ledamot i betygsnämnd, disputation

Christer Mattsson Göteborg universitet (Ordförande vid disputation)

Diskutant på avhandlingsmanus

2019 – Alma Memisevic, 60% manus (medlem i granskningskommitté), Linköpings universitet

Granskare för vetenskapliga tidskrifter:

World Leisure Journal, Nordisk Barnehageforskning, Pedagogisk forskning i Sverige, International Journal for Research on Extended Education, Scandinavian Journal for Educational Research, EDUCARE, Education Inquiry, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk