Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Lektor, docent och excellent lärare inom utbildningsvetenskap med specialisering på e-lärande och digitalisering.

Vetenskaplig meritering: Docent

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

 

Aktuell forskning

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning, med särskilt fokus på kommunikation och lärande med media och olika former av interaktionsteknologi (IT).