Doktorsexamen

2010 Filosofie doktor, pedagogik, Göteborgs universitet,. Avhandlingstitel: Quality in e-learning within a cultural context. Handledare: Professor Berner Lindström. Opponent: Professor Sally Barnes.

Högskoleexamen

Filosofie doktor, pedagogik, Göteborgs universitet, 2010. Avhandlingstitel: Quality in e-learning within a cultural context.

Filosofie magister, pedagogik, Tehran Universitet, Iran, 2000.

Lärarexamen, Tabriz universitetet, Iran, 1997.

Anställningar

2015-- Gästforsforskare i Aarhus universitet, Danmark

2014 -- Lektor i didaktik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle

2010-2013 Lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

2005-2010 doktorand i pedagogik, Göteborgs Universitet.

2002-2004, gästlärare i Shahid Rajaee lärarutbildning universitet, Teheran, Iran.

2000 - 2002, Ämneslärare, Tohid Skolan, Teheran, Iran

Forskningsprojekt

- ICT integration in lärarprogrammet Göteborgs universitet. Finansieras av Göteborgs universitet 2010-2012.

- 2014- 2016. Implementation of National and Sectorial Qualifications Frameworks in Armenia. Finansieras av European Union Tempus Program.