Anställning

2013- Doktorand, inskriven vid Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap

2011- Universitetsadjunkt med särskild inriktning mot IT och lärande vid Högskolan i Gävle,

1999-2011 Lokal lärarutbildare vid Slottegymnasiet i Ljusdal

1998-2011 Slottegymnasiet Ljusdal. Gymnasielärare engelska, historia, specialidrott

Utbildning

2013- Stockholms universitet Doktorand vid Stockholms universitet, avdelningen för data- och systemvetenskap

2013 Umeå Universitet Filosofie Magisterexamen med engelska som huvudämne

2013 Umeå Universitet Filosofie Magisterexamen (60 hp), historia

2008 Bollnäs kommun Rekryteringsutbildning för skolledaruppdrag.

2007 Slottegymnasiet Ljusdal Internfortbildning och utvecklingsarbete kring bedömning, gensvar och kartläggning

2006 Umeå Universitet Gymnasielärarexamen

2000-2001 Umeå Universitet IT i lärande miljöer:
Datorn i skolan 1-15 hp
IT i lärande miljöer, webbdesign 7,5 hp
IT i lärande miljöer, distansundervisning 7,5 hp

1999 Högskolan i Gävle Handledarkompetens för skolutveckling 7,5 h

Uppdrag

2015 Reviewer for the European Conference of Educational Research (ECER), 8-11 September 2015, Hungary

2013 Projektledare med utvecklingsansvar för akademins nätbaserade utbildning. Uppdragsgivare Svante Brunåker, akademichef.