Undervisning på lärarutbildning med fokus på didaktisk användning av IKT i skola, förskola och fritidshem.
Handledning av examensarbeten på grund och avancerad nivå.