Examina

 • 2009 Filosofie doktorsexamen i didaktik, 27 maj 2009. Avhandlingstitel: Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context. Handledare: Professor Carl Anders Säfström, professor Sharon Todd och Caroline Liberg. Opponent: Lynda Stone.
 • 2003 Gymnasielärarexamen vid Uppsala Universitet, med inriktning mot engelska och historia.
 • 1999 Grundskollärarexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen.
 • 1999 Filosofie kandidatexamen i didaktik

Meritering

 • 2019 Professor i didaktik
 • 2017 Excellent lärare
 • 2015 Docent i didaktik vid Uppsala Universitet

Tidigare anställningar

 • 2015- Lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle (AUE, didaktik). Heltid- tillsvidaretjänst, 20 % kompetenstid ingår i tjänsten.
 • 2014 – 2015 Vikarierande lektor vid Högskolan i Gävle, med 60 % forskning
 • 2011 – 2013 Universitetslektor i didaktik (med inriktning mot specialpedagogik), vid EDU Uppsala Universitet. Heltid - tillsvidaretjänst, 20 % forskning ingår i tjänsten. Tjänstledig 2013-2015
 • 2009-2011 Vikarierande lektor i didaktik vid Uppsala Universitet, 10 % forskning ingår i tjänsten.

Gästforskare/postdoktor

 • 2013-2014 Gästforskare vid Högskolan i Gävle

Handledarerfarenhet/doktorander

 • 2021/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Nina Begovic Jönsson, Uppsala Universitet
 • 2021/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden El Mostafa Oubejji, Uppsala Universitet
 • 2019/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Adrian Neaubauer, Madrid Universitet, Spain
 • 2017/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Daryl Pierson, Wayne State University, Detroit, MI

Andra akademiska uppdrag (i urval)

Exempel på akademiska ansvarsposter:

 • 2020 Invald Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen
 • 2019 Programansvarig för Demokrati och likvärdighet: lärandeprocesser för social hållbarhet
 • 2019- Akademirådsrepresentant (AUE)
 • 2018 Delansvarig att skriva fram forskarrättighetsansökan på Högskolan i Gävle (tidigare delansvarig för masterrättighetsansökan)
 • 2017 Ordinarie representant för AUE i Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2016- Ansvarig för det Högre Seminariet i Utbildningsvetenskap på Högskolan i Gävle tillsammans med en representant från pedagogik
 • 2016 Utvald att delta i arbetsutskottet som ansvarade för framskrivningen av External Adicory Board, Tredje Profilen, Högskolan i Gävle.
 • 2016 Suppleant för AUE i det Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2012- Jämställdhetsombud på EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2012- En av de utvalda till att samla in ett underlag för HSV:s utvärdering av Didaktik på institutionen EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2011-2012 Representant i Programrådet, på institutionen EDU, Uppsala Universitet
 • 2007-2008 Doktorandrådsordförande
 • 2007-2008 Representant i Fakultetsnämnden
 • 2007-2008 Representant i Forskningsutskottet

Exempel på externfinansierade projekt:

 • 2021-2022 Gävlemodellen kommunfinansierat projekt mot mobbning
 • 2018-2021 Delansvarig för ett fyra årigt uppdrag finansierat av Vetenskapsrådet [Swedish Science Council], 5,6 million Swedish Crowns Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv [Meetings between moral and historical reflections]. Medverkande: professor Niklas Ammert (värd Linné University), docent Jan Löfstedt (Helsingfors University, Finland), doktor Heather Sharp (Newcastle University, Australia).
 • 2015-2016 Delansvarig tillsammans med Jan Löfstedt, Niklas Ammert, Gudmundur Frimannsson och Liisa Myyryn i en RJ-ansökan som har beviljats medel: Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande Workshop and research network, ”Towards an integrated theory of historical consciousness and moralconsciousness.

Exempel, betygsnämndsrepresentant:

 • 2021 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Johan Christensson, vid Stockholms Universitet, 12 februari, 2021
 • 2019 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Isak Benyamine, vid Stockholms Universitet, 22 mars, 2019
 • 2018 Inbjuden I betygsnämnd för doktorand Mie Josefssons avhandling vid Stockholms Universitet, den 2 februari 2018.
 • 2017 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Helene Jenvén vid Örebro universitet fredagen den 17 mars 2017

Exempel på refereeuppdrag:

 • 2019 Referee ECER, Children’s right
 • 2018 Referee: ECER, Children’s right
 • 2017-2021 Referee: AERA
 • 2017- Referee: Journal of Policy in Education
 • 2017- Referee: Utbildning och Demokrati [Education and Democracy]
 • 2017- Referee: Journal of Teacher Education
 • 2017- Referee för tidskriften Journal of Teacher Education
 • 2016 Referee för tidskriften Journal of Moral Education
 • 2015- Referee för tidskriften Journal of Curriculum Studies
 • 2015- Referee för tidskriften Scandinavian Journal of Education
 • 2012- Referee och med i redaktionsrådet för tidskriften Utbildning och Lärande, Högskolan Dalarna.
 • 2016- Referee för tidskriften Journal of Moral Education
 • 2004- Referee för tidskriften International Journal of Learning

Exempel på sakkunnighetsuppdrag (litet urval):

 • 2020 Sakkunnig pedagogisk meritering, Uppsala Universitet
 • 2020 Sakkunnig pedagogisk meritering Mittuniversitetet
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Dnr AN 2.2.1-500-18
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna [HDa 2.3-2017/696]

Exempel som inbjuden talare/forskare:

 • 2019- Inbjuden gästprofessor vid Newcastle University, Newcastle, Australien https://www.newcastle.edu.au/profile/silvia-edling
 • 2019 Inbjuden i paneldebatt Amnesty International: Konferens gymnasielärare
 • 2017 Inbjuden till UCLA för ett forskningssamarbete: Participate in academic events celebrating the first anniversary of the establishment of the UNESCO-UCLA Chair in Global Learning and Global Citizenship Education at the UCLA Graduate School of Education and Information Studies, February 6-February 11, 2017 on the campus of UCLA. Private academic meetings will be held to coordinate collaborative and comparative research on global learning and global citizenship education, with a focus on programs in Sweden and the United States.
 • 2016 Inbjuden att föreläsa på en konferens om Likabehandling och likabehandlingsplan för förskollärarprogrammet vid Göteborgs Universitet, Falkenberg (maj)
 • 2016 Inbjuden föreläsare om Demokratidilemman på Etikrådets årliga seminarium för kursansvariga runt om i landet.
 • 2016 Inbjuden föreläsare till programrådets internat i Falkenberg den 26 och 27 maj (Göteborg Universitet).
 • 2012 Key note speaker till Nordiska Ministerrådets konferens i Oslo, Nordisk demokratikonferens för lärarutbildningar Våxenåsen.
 • 2012 Anställd av Skolverket som föreläsare på kursen Värden och likabehandling 7,5 hp.
 • 2010 Anställd som föreläsare av Skolverket på kursen Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv. (Uppdragsutbildning)

Exempel på undervisning på master- och forskarnivå:

 • 2021 Inbjuden föreläsare/lärare på forskarutbildningskursen Pedagogiskt ledarskap, Högskola Dalarna
 • 2021 Inbjuden föreläsare på en forskarutbildningskurs för UP-GRADE, HiG
 • 2019 Inbjuden föreläsare på en forskarutbildningskurs för GRADE, HiG
 • 2016 Inbjuden gästföreläsare om Demokrati och mångfald på en masterkurs i Samfundsdidaktik vid Oslo universitet,
 • 2014 Inbjuden lärare på forskarnivå [WINTER SCHOOL FOR PHD STUDENTS], University of Limerick, Irland
 • 2013 (pågående) Inbjuden föreläsare/lärare på masterkursen Social Education University of Granada, Spanien
  Läs mer om kursen Länk till annan webbplats.