Silvia Edling har undervisningserfarenhet inom grundskola sedan 1995 och inom högre utbildning – främst lärarutbildning – sedan 2003. Under de tjugo åren inom fältet utbildning har hon fördjupat sina kunskaper om social hållbarhet, lärande, lärarprofession, demokrati, mångfald, likabehandling och etik genom undervisning. I sitt arbete har Edling jobbat mycket med kursutveckling, kursansvar, handledning, granskning av vetenskapliga texter och undervisning från förskollärarprogram till master och högskolepedagogik. Hon har även stor erfarenhet av fortbildningsuppdrag som har involverat kursutveckling med syfte att tillgodose uppdragsgivares behov.

Sedan 2015 har hon kommit att engagera sig för högskolepedagogiska frågor både via sitt kursansvar inom kursen högskolepedagogik Högskolepedagogik – didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning och sitt arbete inom det Pedagogiska meriteringsutskottet vid högskolan. År 2017 meriterades hon till excellent lärare vid Högskolan i Gävle. Edling har under åren varit inne i många olika områden från grund- till master och forskningsnivå, a) handledning av examens- och masterarbeten, b) perspektiv på läraryrket, c) perspektiv på lärande, d) demokrati, värdegrund och hållbar utveckling, e) mobbning, f) grupprocesser, g) ledarskap och h) vetenskapligt skrivande.

Edling har också erfarenhet av undervisning utanför lärarutbildning, bland annat i form av uppdragsutbildning för Skolverket. Sedan 2013 har hon en fast tjänst som gästföreläsare på en masterkurs vid Granada Universitet (Spanien) och har även blivit inbjuden som gästprofessor vid Newcastle University, Australien med syfte att fungera som biträdande handledare åt doktorander. Utöver detta har hon varit inbjuden som föreläsare på en konferens för doktorander, vid Limerick Universitet (Irland) samt som föreläsare på en masterkurs i didaktik på Oslo Universitet.