Språkvetenskap, Engelska som världsspråk och inom EU. Tidigare forskning inom litteraturhistoria.