Utbildning

1988-1992: Filosofie doktorsexamen företagsekonomi vid Stockholms Universitet.
Inriktning: Marknadsföring och internationellt företagande
Doktorsavhandling: Improving Food Products Distribution in Developing Countries: an analysis of environmental forces influencing food distribution and recommendation for policy reforms.

1986 – 1988: Master of Science examen i företagsekonomi, Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Inriktning: Marknadsföring och internationellt företagande
Examensarbete: The Structure of Food Distribution Systems: a description of the salient features of the channels of distribution and channel participants

1992-1993: Ämneslärarexamen, praktisk-pedagogisk utbildning till lektor i ekonomiska ämnen, Lärarhögskolan i Stockholm. Inriktning: Ekonomiska ämnen
Examensarbete: Ömsesidigt främjande av kunskapstillgänglighetensgrad hos framgångsrika och prestationssvaga elever: ett ställningstagande i inlärningspsykologiska teorier.

Övriga utbildningar

1990 – 1991: Diplom i ekologi, markvård, husdjurs utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Inriktning: Ekologisk ekonomi
Uppsats: The HADO Project: farming systems in Dodoma and Kondoa Regions of Tanzania and presentation of outlines for positive development

Hösten 2003: Genomgått Utbildning för biträdande handledare (konsten att handleda doktorander).

Anställningar

2012-Tillsvidare: Professor i företagsekonomi, Högskolan i Gävle
2012-Tillsvidare: Forskningsledare för Ekonomiämnen, Högskolan i Gävle
2008-2012: Docent in Företagsekonomi, Högskolan i Gävle & Mittuniversitet i Sundsvall.
2006-2010: Programansvarig/Examinator för MBA i marknadsföring vid Högskolan i Gävle
2002-2008: Universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
2000- 2002: Högskolelärare Pålmans Handelsinstitut AB i Stockholm
1998-2000: Universitetslektor på Institutionen för Ekonomi och Informatik vid Mälardalens högskola i Västerås
1993-1995: Kursansvarig/Lärarutbildare Institutionen för Yrkespedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm
1993-1999: Lektor och utbildningsledare på ekonomiska, Handels och Administration institutionen vid Ullvigymnasiet i Köping.
1986-92: Doktorand/forskningsassistent, Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet

Övriga arbetslivserfarenheter

1996-1998: External Strategy Consultant, General Electric Company, Stafford, ENGLAND

Medlemskap i professionella organisationer

International Business Information Management Association (IBIMA)
International Academy of African Business Development (IAABD)
British Academy of Management Academy of International Business (AIB).
International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)
International Association of Management of Technology (IAMOT)
Scandinavian Academy of Management

Erhållna forskningsanslag

  • 4,1 miljoner kr från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (2016-2019) för projektet “Innovative Strategic Networks (ISNET) in the age of the digitalized manufacturing industry” (Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad Tillverkningsindustri).
  • Linnaeus-Palme project för student och lärarutbyten mellan Hi Goch Makerere University I Uganda. Från 2013- present.
  • Riksbankens Jubileumfond, finansierad av Högskolan i Gävle 2012 Forskningsinitieringsanslag för projektet ”Unsatisfactory Diffusion of Low-Tech Medical Innovations – The Case of Oral Rehydration Therapy” (Spridningsproblem för lågteknologiska innovationer – exemplet oral rehydrering).
  • Humboldt projektet i samarbete med Professor Anders Östman, GIS Institutet vid HiG 2007-2010.
  • Docentmeriteringsmedel (375 000 kr) Högskolan i Gävle 2006-2007.
  • Stipendium Svenska Institutet 1986-1990.
  • En miljon kr från Tore Browaldh & Jan Wallander forskningsstiftelser (Handelsbankens forskningsstiftelser) 1989-1993.
  • Forskningsanslag Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 1989-1990.
  • Stipendium för att täcka omkostnader för doktorandprojekt från Stiftelsen Lars Hiertas Minne 1989-1994.