Inom ämnesområdet företagsekonomi är Annika Strömbergs intresseområde hushållning av personella resurser där hälsa och hälsofrämjande aspekter kan ses som det perspektiv som förenar forskningen. Forskningen tar sin utgångspunkt i teorier om verksamhetsstyrning, organisering och ledarskap.

I flera av de forskningsprojekt där Annika Strömberg deltar studeras ledarskap inom omsorgssektorn, framförallt inom äldreomsorg och socialt arbete.