Utbildning

Forskarutbildning Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2009
Magisterutbildning i företagsekonomi, Högskolan i Gävle, 1996

Högskolepedagogisk utbildning

Forskarhandledning, 3,5 hp, Högskolan i Gävle, 2015
Högskolepedagogik – Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp, Högskolan i Gävle, 2011
Pedagogik för lärare i högskoleundervisning, 7,5 hp, Högskolan i Gävle, 1999

Undervisningserfarenhet

Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi, Lektor i företagsekonomi tillsvidare 2010-

Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi. Adjunkt i företagsekonomi, tillsvidare 1998-2010

Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, övningsassistent i företagsekonomi, 1995-1998

Handledaruppdrag (pågående)

Biträdande handledare Amanda Norrgård, doktorand i socialt arbete och Karin Lundin, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

.