Som lärare inom företagsekonomi, verksamhetsstyrning, har Annika Strömberg undervisat på såväl grund som avancerad nivå. Annika Strömberg har utvecklat kurser inom personalekonomi för bland annat studenter inom PA-programet och ekonomer.

Tyngdpunkten i dessa kurser ligger på att hitta metoder för att visa att personalen inte enbart bör ses som en kostnad. Metoderna syftar till att synliggöra förtjänsterna av investeringar i personalens välbefinnande, utveckling och framtid.

Annika Strömberg har undervisat inom verksamhetsstyrning med fokus på formella styrsystem ledarskap samt olika perspektiv på ledning och styrning.