Ehsanul Huda Chowdhury, profilbild

Ehsanul Huda Chowdhury

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

026-648500

ehsanul.chowdhury@hig.se

Om forskaren

Ehsanul Huda Chowdhury är docent i företagsekonomi vid företagsekonomiavdelningen vid Högskolan i Gävle. Han arbetar på Högskolan i Gävle sedan 2014. Tidigare har han arbetat vid universitet i Storbritannien, Australien, Filippinerna och Bangladesh. Han doktorerade i företagsekonomi med fokus på International Supply Chain Management som en strategi för internationell marknadsföring från Filippinerna under 2010. Han har också en Master of Science in International Business-examen från Australien, en Master of Business Administration-examen med huvudämne i marknadsföring från Bangladesh och en Kandidatexamen i företagsekonomi med huvudämne i marknadsföring från Indien.

Aktuell forskning

Hans forskningsfokus ligger på CSR-implementering i försörjningskedjan, marknadsorientering, internationaliseringsprocessen för små och medelstora företag, supply chain management, internationell marknadsföring, internationell företagsledning, hantering av innovationer, strategisk marknadsföring, varumärkeshantering och CSR-rapportering och intressenters hälsa. Han har hittills publicerat 25+ vetenskapliga tidskriftsartiklar i högt rankade tidskrifter. En av hans forskningsartiklar publicerad i Baltic Journal of management under 2020 fick enastående papperspris från Emerald publishing. Han har hittills aktivt deltagit i flera forskningsprojekt och säkrat cirka 25 MSEK medel finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT).

Hållbara affärsrelationer för innovativa små och medelstora företags internationalisering (HARisi)

Forskningstyp: Forskningssamarbete mellan Högskolan i Gävle, Sverige & klusterorganisationer: Future Position X, ALMI, Coompanion och Find It
Projektfinansieringsbelopp: 8,7 miljoner kronor
Finansierat av: ERUF-fonden genom Region Gävleborg, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle.
Varaktighet: 1 januari 2021 - 31 december 2022.
Totalt antal forskare: 5.

Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling (HARira)

Forskningstyp: Samverkansforskning mellan Högskolan i Gävle, Sverige & klusterorganisationer: Fibre Optic Valley, Triplesteelix, Future Position X, och Find It.
Projektfinansiering: 12 miljoner kronor
Finansierat av: ERUF-fonden genom Region Gävleborg, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle.
Varaktighet: 1 januari 2017 - 31 december 2019.
Totalt antal forskare: 8.

Hållbar supply chain management i klädindustrin: Samarbete mellan svenska återförsäljare & Bangladesh-leverantörer ur CSR-perspektiv

Forskningstyp: Samverkansforskning mellan University of Gavle, Sweden & American International University-Bangladesh.
Projektfinansieringsbelopp: 1, 5 miljoner kronor
Finansierat av: Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT) och Högskolan i Gävle rektors forskningsfond
Varaktighet: 1 september 2012 - 31 augusti 2014.
Totalt antal forskare: 3.

Sidan uppdaterades 2024-04-18