Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Ehsanul Huda Chowdhury är docent i företagsekonomi vid företagsekonomiavdelningen vid Högskolan i Gävle. Han arbetar på Högskolan i Gävle sedan 2014. Tidigare har han arbetat vid universitet i Storbritannien, Australien, Filippinerna och Bangladesh. Han doktorerade i företagsekonomi med fokus på International Supply Chain Management som en strategi för internationell marknadsföring från Filippinerna under 2010. Han har också en Master of Science in International Business-examen från Australien, en Master of Business Administration-examen med huvudämne i marknadsföring från Bangladesh och en Kandidatexamen i företagsekonomi med huvudämne i marknadsföring från Indien.

Aktuell forskning

Hans forskningsfokus ligger på CSR-implementering i försörjningskedjan, marknadsorientering, internationaliseringsprocessen för små och medelstora företag, supply chain management, internationell marknadsföring, internationell företagsledning, hantering av innovationer, strategisk marknadsföring, varumärkeshantering och CSR-rapportering och intressenters hälsa. Han har hittills publicerat 25+ vetenskapliga tidskriftsartiklar i högt rankade tidskrifter. En av hans forskningsartiklar publicerad i Baltic Journal of management under 2020 fick enastående papperspris från Emerald publishing. Han har hittills aktivt deltagit i flera forskningsprojekt och säkrat cirka 25 MSEK medel finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT).