Hållbara affärsrelationer för innovativa små och medelstora företags internationalisering (HARisi)

Forskningstyp: Forskningssamarbete mellan Högskolan i Gävle, Sverige & klusterorganisationer: Future Position X, ALMI, Coompanion och Find It
Projektfinansieringsbelopp: 8,7 miljoner kronor
Finansierat av: ERUF-fonden genom Region Gävleborg, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle.
Varaktighet: 1 januari 2021 - 31 december 2022.
Totalt antal forskare: 5.

Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling (HARira)

Forskningstyp: Samverkansforskning mellan Högskolan i Gävle, Sverige & klusterorganisationer: Fibre Optic Valley, Triplesteelix, Future Position X, och Find It.
Projektfinansiering: 12 miljoner kronor
Finansierat av: ERUF-fonden genom Region Gävleborg, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle.
Varaktighet: 1 januari 2017 - 31 december 2019.
Totalt antal forskare: 8.

Hållbar supply chain management i klädindustrin: Samarbete mellan svenska återförsäljare & Bangladesh-leverantörer ur CSR-perspektiv

Forskningstyp: Samverkansforskning mellan University of Gavle, Sweden & American International University-Bangladesh.
Projektfinansieringsbelopp: 1, 5 miljoner kronor
Finansierat av: Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT) och Högskolan i Gävle rektors forskningsfond
Varaktighet: 1 september 2012 - 31 augusti 2014.
Totalt antal forskare: 3.