Undervisat i kurser inom följande områden på universitet i Bangladesh, Filippinerna och Sverige på Grund- och Avancerad nivå :

Consumer Behavior
Integrated Marketing Communication
Brand Management
Principles of Marketing
Global Marketing
Project Management
Marketing Management
Strategic Management
Distribution Management
Marketing Research
Strategic Marketing
Supply Chain Management
International Business Management
Business to Business Marketing
Sales Management
Services Marketing