Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Fredrik Hartwig är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi, med inriktning externredovisning, vid Högskolan i Gävle.