Fredrik Hartwig undervisar och examinerar i kurser på kandidat- och magisternivå i extern redovisning. Dit hör till exempel kurser i redovisningsteori, koncernredovisning och räkenskapsanalys. Utöver det handleder Fredrik uppsatser i externredovisning på kandidat‑ och magisternivå samt är biträdande handledare åt en doktorand i redovisning/mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.