Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Martin disputerade 2022 vid KTH med avhandlingen "The impact of motivation and person-job fit on employee turnover among Swedish real estate brokers: A mixed method approach". Hans specialisering är inom marknadsföring och fokusområdet är motivation och hälsa inom säljande organisationer.

Aktuell forskning

  • The occupational life cycle of Swedish real estate brokers.
  • Do intrinsic rewards matter for Swedish real estate brokers?
  • Gained trust – an emotional and financial driver.