Hans forskning handlar om hållbarhetsfrågor relaterade till redovisning och revision. Föreläser dessutom i flera områden inom redovisning som Redovisningsteori, Advanced Financial Accounting och Auditing, samt har även 10 års erfarenheter av redovisning och revision inom näringslivet.

Har sedan disputation från Luleå Tekniska Universitet publicerat över 15 artiklar i accounting och business journals.