Föreläser vid Högskolan i Gävle i flera områden inom redovisning som Redovisningsteori, Advanced Financial Accounting och Auditing.