Är motstånd något som bara är dåligt och jobbigt för folk runt omkring? Eller kan motstånd vara det som sporrar en person att göra något annorlunda? Ibland vet vi mer om vad vi inte vill än om vad vi vill. Min forskning handlar om hur entreprenörskap och motstånd hänger ihop. Hur motstånd blir fröet till att göra något nyskapande. Motstånd som ett sätt att visa hur saker borde göras. Ämnesmässigt känner jag mig mest hemma i företagsekonomi och organisationsteori.