Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Svante Brunåker är universitetslektor i företagsekonomi och undervisar framför allt i organisationsteori.

Aktuell forskning

Just nu arbetar jag med två studier, en som handlar om delaktighet i förändring bland operatörer i industrin och en som handlar om kvinnors erfarenheter som företagande.