Examen: licentiat och doktorand, Högskolan i Gävle, inskriven på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2016
Magister examen, Högskolan i Gävle 2012
Kandidatexamen, University of Allameh Tabatabaiee, Iran 1988

Pedagogik och didaktik kurs: Pedagogiska kurser för handledning av studenter 7,5 kredit Högre Utbildning - Utbildnings perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp, 2013 och 2015

Handledning: Handleder examensarbete i magisterexamen och doktorander