I sin forskning inom Skatterätt samarbetar Börje Leidhammar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Leidhammar har själv och tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bland annat årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992.

Tidigare forskning

  • Arbete med lagkommentarer samt hand- och läroböcker inom ämnesområdet. Studie av det skatteadministrativa sanktionssystemet publicerades under 2016.
  • Studier i bevisprövning i mål om genomsyn i skatterätten samt bevisprövning i mål om osanna fakturor (tillsammans med annan författare) publicerade böcker på Norstedts juridik 2010 resp. 2011.

.