Erfarenhet:

2013-Nutid: Egen verksamhet i Advokatfirman Leidhammar AB sedan den 1 september 2013
2006-2013: Delägare, Wistrand
2000-Nutid: Adj. professor vid Karlstads universitet och Högskolan i Gävle
1996-2006: Skattejurist och delägare Ernst & Young
1990-1996: Skattedirektör i Riksskatteverket (RSV)
1990-1990: Kammarrättsassessor, Kammarrätten i Stockholm


Utbildning:

1995: Juris doktor vid Stockholms universitet
1997: Jur. kand. Stockholms universitet


Språk:

Svenska, engelska