Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet, samt även gästprofessor på Högskolan i Gävle. Hon har en bred skatterättslig kompetens, och undervisar inom samtliga delar av skatterätten.

Aktuell forskning

Tyngdpunkterna i hennes forskning ligger på mervärdesskatt, skatteprocess och skatteförfarande.