Eleonor Kristoffersson är verksam inom skatteområdet. Hon skrev sin doktorsavhandling om moms vid omstruktureringar av företag (569 sidor år 2001) och har därefter forskat vidare inom mervärdesskatteområdet. Hon har också publicerat böcker och artiklar inom skatteprocess och skatteförfarande. Eleonor Kristoffersson anlitas ofta som talare eller moderator vid nationella och internationella konferenser.