Eleonor Kristoffersson undervisar inom hela det skatterättsliga området, på såväl grundkurser som fördjupningskurser, samt på metodkurser inom ramen för forskarutbildningen. Hon undervisar också utanför högskolan för till exempel domare och revisorer. Hon undervisar på svenska, engelska och tyska.