Hanna Grylin, profilbild

Hanna Grylin

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

026-648703

hanna.grylin@hig.se

Om forskaren

Hanna Grylin är lektor i juridik vid Högskolan i Gävle. Hon har lång undervisningserfarenhet inom juridikämnet och undervisar främst inom direkta skatter, skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna har även erfarenheter från Skatteverket där hon tidigare har arbetat som handläggare.

Aktuell forskning

Hannas forskning är inriktad mot skatteförfarandet och taxpayers’ rights. Hanna disputerade år 2019 vid Örebro Universitet med avhandlingen passivitetsrätten vid skattetillägg.

Hanna Grylin har kursansvar för fyra kurser på det rättsvetenskapliga programmet. Dessa är kurser är Offentlig rätt och EU-rätt, Internationell beskattning, Moms och Fastigheter samt Teori och Metod. Hon undervisar på dessa kurser. Hon undervisar även om direkta skatter och skatteförfarandet på andra kurser i beskattningsrätt. Därutöver handleder hon uppsatsarbeten.

Sidan uppdaterades 2024-04-18