Hanna Grylin har kursansvar för fyra kurser på det rättsvetenskapliga programmet. Dessa är kurser är Offentlig rätt och EU-rätt, Internationell beskattning, Moms och Fastigheter samt Teori och Metod. Hon undervisar på dessa kurser. Hon undervisar även om direkta skatter och skatteförfarandet på andra kurser i beskattningsrätt. Därutöver handleder hon uppsatsarbeten.