Mikael Ek är verksam inom skatterättens område med särskilt fokus på indirekta skatter. Han disputerade på en avhandling om mervärdesbeskattningen av varutransaktioner inom EU och har efter disputationen fortsatt att publicera mervärdesskatterättslig forskning, bland annat om uttagsbeskattning.