Utbildning

2006–2013: Juristprogrammet, Stockholm och Uppsala universitet

2015–2019: Forskarutbildning vid Uppsala universitet, disputerad juris doktor den 17 januari 2020

Pedagogisk utbildning

2021: Forskningshandledning (3,5 hp)

2019: Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp)

2019: Handledning av studenter (1,5 hp)

2019: Aktiva studenter i grupparbeten (3 hp)

2019: Att presentera vetenskap (3 hp)

Erfarenhet

2013–2015: Universitetsadjunkt i skatterätt, Uppsala universitet

2019–2020: Tillfälligt anställd universitetslektor i skatterätt, Uppsala universitet

2021–idag: Lektor i rättsvetenskap, Högskolan i Gävle

Övriga uppdrag:

2015–2019: Suppleant i Regelrådet

2020: Huvudansvarig för Uppsala universitets remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

2020–idag: Biträdande redaktör för Skattenytt

2020–idag: Ansvarig för Skatterättsligt forums seminarieserie i indirekt skatt