Mikael Ek undervisar inom hela det skatterättsliga området, både inom ramen för grundkurser och för fördjupningskurser. Han har också vissa utbildningsuppdrag utanför högskolan i form av seminarier för praktiskt verksamma jurister. Mikael undervisar på svenska och engelska.