Erika Björklund undervisar i ämnet pedagogik. Förutom i fristående kurser inom ämnet undervisar hon huvudsakligen i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan på de olika lärarprogrammen samt på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot verksamhetsutveckling. Erika Björklund handleder även magister- och masterstudenter på det Arbetshälsovetenskapliga programmet.