Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Erika Eriksson är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. Hennes intresseområden fokuserar utbildning, lärande, medborgarskap och hälsa.

Aktuell forskning

Forskningsintresset handlar om hälsofostran, exempelvis hur talet om utbildning och hälsa flätas samman och träder fram som önskvärt inom diskursen om förbättring.