Forskningserfarenheterna byggs upp inom området specialpedagogisk utveckling mot inklusion med fokus på:

  • Curricular studies
  • Deinstitutionalisering/decentralisering av boendeinstitutioner för barn med komplexa funktionshinder, och utveckling av inkluderande infrastruktur lokalt
  • Arvet efter statliga ideologier i länder med autoritära regimer och hur dessa ideologier påverkade formandet av specialpedagogik och utmanade övergången till inkluderande utbildning i dessa länder

STINT-anslag, IB2018-8090.
Projekt ‘Socialt inkluderande genom segregering?’ Ett tri-nationellt samarbete mellan Moldova, Ukraina och Sverige.

VR-anslag N2011-41249-90774-43 [01.01.2012 - 31.12.2014, 31.03.2016]:
Humanresurser i fattigdoms- och funktionshindersarbete: familjeperspektiv i samarbete med Ukraina och Moldova samt förankrat vid Centrum för Rysslands- och Eurasiska Studier vid Uppsala universitet.

Ryska stiftelsen för humaniora (RGNF): RGNF 09-06-06006 (2009).
Internationellt seminarium, Teoretiska och Metodologiska Aspekter på Transdisciplinär forskning om Problem and Teknologier för Anpassad och alternativ kommunikation, at the 7th Eastern- and Central-European Regional conference of Alternative and Augmentative Kommunikation (ECER-AACC). Ryssland, Pomor Statliga Universitet uppkallat efter M. Lomonosov, 29 Juni – 02 Juli, 2009.

Ryska stiftelsen för humaniora (RGNF): RGNF 10-06-94045k/K, tematiskt område:
Komplexa studier i beteende Psykologi. Pedagogik. Livserfarenheter i familjer med små barn med funktionsnedsättningar.