Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Liya Kalinnikova Magnusson är universitetslektor i specialpedagogik.

Aktuell forskning

Grundläggande utmaningar i SU avseende inklusion och hur denna utvecklingsprocess kontextualiseras av politiska val i utbildnings­reformer internationellt; komparativa studier i utbildning; process of decentraliseringsprocessen och deinstitutionaliseringen i östliga grannländer; läroplansstudier i lärarutbildning; dynamiken i förändringen i målgruppernas mål.