2022 Docent i ämnet pedagogik

2014 – tillsvidareanställd universitetslektor i specialpedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle, Sverige.

2012 – 2015 Centrum för Rysslands- och Eurasiska studier vid Uppsala Universitet, Sverige.

2011 – 2013 Universitetslektor i socialt arbete, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Högskolan i Gävle, Sverige.

2011-01-01 – 2011-06-01 Korta vägen, praktik vid Stockholm universitet, Institutionen för socialt arbete, Sverige.

2011 – 2012 ”Docent” (enligt det ryska systemet) vid institutionen för socialt arbete, Institutet för Socialt Arbete och Komplex Trygghet vid Norra Arktiska Federala Universitet uppkallat efter M. Lomonosov i Archangelsk, Ryssland.

2004 – 2010 “Docent” vid institutionen för socialt arbete, vid Pomor Statliga Universitet, uppkallat efter M. Lomonosov, Ryssland.

1999 – 2003 “Docent” i psykologi vid Psykologiska Institutionen vid Pomor Statliga Universitet, uppkallat efter M. Lomonosov, Ryssland.

1999 – Docentgrad i psykologi.

1997 – 1999 Universitetslektor i psykologi vid Psykologiska Institutionen vid Pomor Statliga Universitet uppkallat efter M. Lomonosov, Ryssland.

2000 – 2009 Rehabiliteringscentret för barn med speciella behov, i Archangelsk Kommun och Region, Ryssland (praktiskt arbete med små barn med kognitiva och andra funktionsproblem och deras familjer).

1996 – Försvarade doktorsavhandlingen i Specialpedagogik, vid Defektologiska Forskningsinstitutet vid Akademin för Pedagogiska Vetenskaper, Moskva, Ryssland.

2010-10-13 Validering av doktorsexamen i enlighet med UHR-s krav i Sverige.

1991 – 1995 Defektologiska Forskningsinstitutet vid Akademin för Pedagogiska Vetenskaper, Moskva, Ryssland.

1995 – Certifikat för den högsta kvalificeringsgraden som speciallärare.

1986 –1997 Barnhem för barn med kognitiva funktionsnedsättningar, Regionala Utbildningsdepartementet, Archangelsk, Ryssland.

1979 –1986 Irkutsk Statliga Pedagogiska Institut, Ryssland, Institutionen för Defektologi, inriktning: speciallärare för kognitivt funktionsnedsatta barn, förskollärare; logoped.