Internationella utbildningsprojekt (mobilitet/ utveckling):

2021-2022
Linnaeus-Palme project 3.3.1.34.12724-2019 - Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, 2019-11-08 - Linnaeus-Palme Partnership focusing on issues of democracy for social inclusion and sustainability in teaching by exchange teachers and students from HE partner universities (UNSAM; Argentina and Sweden, HiG) –project coordinator.

2021-2022
Discovering youth Perspective through Activism and Leadership: Insights from Northwest Russia and the Nordic States”, Nordic council of Ministers, project number: 1020170 – project partner.

2019-2020
Project ‘Promoting Social Inclusion of Youth in Northern Industrial Towns: Experiences in Finland, Sweden, and Russia’. REF: Nordic-Russian co-operation, Nordic council of Ministers Project number: 18113 – project partner.

2018-2019 Linnaeus-Palme project 3.3.1.34.10922-2018 - Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Planering Project grant (UNSAM; Argentina and Sweden, HiG)- project coordinator.

Kurser

 • Examensarbete i pedagogik 15 hp
 • Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp
 • Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp
 • Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem 7,5 hp
 • Specialpedagogik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik för ämneslärare 7,5 hp
 • Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i ett internationellt perspektiv 15 hp
 • Läraren och lärandet 15 hp
 • Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp
 • Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv (4-6) 7,5 hp
 • Specialpedagogik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
 • Specialpedagogik med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 hp
 • Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning 7,5 hp
 • Perspektiv på läraryrket 7.5 hp
 • Vetenskapliga teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning (inkl. VFU) 15 hp
 • Utbildningsvetenskaplig forskning 7,5 hp