Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Tatiana disputerade i maj 2022 med avhandlingen Shifting Shadows: Private Tutoring and the Formation of Education in Imperial, Soviet and Post-Soviet Russia. Projektet fokuserade på relationer mellan privatundervisning (läxhjälp) och skolan, främst på policynivån. Vilka aspekter av privatundervisning konstrueras som policy­problem? Hur argumenterar olika policyaktörer för eller emot privatundervisning? Vilken funktion fyller privatundervisning i relation till skolan? Frågor som besvaras i avhandlingen med utgångspunkt i den ryska kontexten. Även komparativa studier (Sverige-Ryssland) har gjorts.