Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Fredrik Jahnke är filosofie doktor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik.

Aktuell forskning

Barn och ungas meningsskapande i relation till religion; barn, unga och identitet; religionsdidaktiska begreppsdiskussioner som safe space och religious literacy.