Religionsfilosofi med etik, livsåskådning, social etik med Paul Tillichs social etik, existentiella frågor