Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jari Ristiniemi är professor i religionsvetenskap och utbildningsledare för masterprogrammet i Religionsvetenskap.

Aktuell forskning

Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism